Home » News » မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဌာနမှူးများနှင့် သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိမည့် မန္တလေးပညာရေးကောလိပ် ပြက္ခဒိန်အတွက် စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲ

မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဌာနမှူးများနှင့် သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိမည့် မန္တလေးပညာရေးကောလိပ် ပြက္ခဒိန်အတွက် စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲ

မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဌာနမှူးများနှင့် သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိမည့် မန္တလေးပညာရေးကောလိပ် ပြက္ခဒိန်အတွက် စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲ

မန္တလေးပညာရေးကောလိပ်ရှိ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဌာနမှူးများနှင့် သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိမည့် မန္တလေးပညာရေးကောလိပ် ပြက္ခဒိန်အတွက် စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပွဲ

36937352_1919185128094029_865557736891351040_nBack